Home

BLOCKCHAIN ORGANISEREN VAN

Geluk

Gezondheid

Welzijn

VOOR ELKAAR EN MET ELKAAR

Iedere Ma-Wo van 9.00 tot 12.00 uur en zaterdag 9.00 - 10.00 uur is het mantelzorg expertisecentrum geopend voor gratis advies over de regeltaken van een mantelzorger in de Muzenval in Eersel

Een mens is pas gelukkig wanneer hij het geluk zelf wil en uitdenkt

Zelfredzaamheid wordt alsmaar hoe langer hoe meer verwacht in de huidige maatschappij. Toch is dit geen eenvoudige taak. Door de vele regels en ingewikkelde procedures die men moet doorlopen wordt het de burger behoorlijk moeilijk gemaakt.

Het huis van Zelfredzaamheid wil de mensen daarbij een handje helpen om de eigen regie zoveel mogelijk te behouden en te gaan gebruiken. Op een actieve wijze organiseren ze gespreksgroepen, trainingen, is er de Tientjesacademie en een mantelzorgexpertisepunt voor gratis advies over mantelzorg of cliëntondersteuning. U kunt bij ons terecht met vragen over jeugdzorg, ouderenzorg, klachten over de buren tot zelfs of dat uw hulpverlening goed wordt ingevuld. Belangrijk is dat u handvatten krijgt dat u in ieder gesprek uw wensen goed kan verwoorden.

 

Stichting BCBrabant is een organisatie die volledig draait op de kracht van sponsoren, donateurs en vrijwilligers.

Onze taak is uw vertrouwen in BCBrabant waar te maken. BCBrabant maakt zich sterk om van de Kempen een Blue Zone te maken. Een regio waar mensen zich gelukkig voelen, waar minder werkeloosheid is en sprake is van een gezonder en langer vitaal leven.

 

 

Waarom een Huis van Zelfredzaamheid?

Arbeid, ontspanning en zorg maken onderdeel uit van een gelukkig leven. Iedereen heeft er behoefte aan; voor velen is het ideale plaatje onbereikbaar. BCBrabant is geen wereldverbeteraar, maar is wel bereid zich in te zetten om voor veel mensen verlichting te brengen.

 

Waarom Blue Zone de Kempen?

We hebben creativiteit, talent en lef nodig van iedereen om sociale ecosystemen te voeden en een positief leefklimaat te realiseren. De potentie van samenwerking tussen instanties en levendige gemeenschappen is hoog, echter daarvoor zal u aan de slag mee moeten. Minder armoede, meer banen voor arbeidsongeschikten en gezonder, gelukkiger en langer vitaal leven. Wat in de Blue Zones lukt, vijf plekken ter wereld waar mensen uitzonderlijk oud worden, kan ook in de Kempen.

huidige veranderingen bestaan uit kennis delen, ervaringen uitwisselen en de ander helpen.

 

Hoe werken wij?

Vertrouwen win je door open en transparant te zijn naar elkaar. Zo kunnen we u ook helpen om een stap verder te komen in de situatie waarin u zich nu bevindt. We hebben geen dossiers en daardoor behoud u de regie over uw eigen vraag. Het Huis van Zelfredzaamheid zoekt samenwerking op. Hetzelfde doen wat een ander al doet heeft in onze ogen geen zin, maar juist door samenwerking en het maken van verbindingen onstaat er een klimaat waarin we u het best kunnen helpen. U bepaalt zelf of u hier gebruik van wilt maken. We helpen u alleen maar op weg.

 

 

Stichting BCBrabant

 

Kamer van Koophandel : 70340277

Rekeningnummer : NL92 RABO 0329 2113 82

 

Hoofdsponsor Huis van Zelfredzaamheid

Contactgegevens

 

Bezoekadres : De Muzenval, Dijk 7, 5521AW Eersel

E-mail : info@bcbrabant.nl