Het gelukswinkeltje

Het Gelukswinkeltje. Voor werkende mantelzorgers die behoefte hebben aan meer vrije tijd en rust.

Geluk

Gezondheid

Welzijn

 VOOR ELKAAR EN MET ELKAAR

Werk met Mantelzorg en creëren van meer vrije tijd 

doe je samen

Een mens is pas gelukkig wanneer hij het geluk zelf wil en uitdenkt

Stichting BCBrabant is onafhankelijk en is een algemeen nut beogende instelling (ANBI status). De stichting biedt een aantal diensten zodat niemand uitgesloten

hoeft te worden, werkt aan dementievriendelijke gemeenten en bevordert werkgeluk. 


In deze veranderende maatschappij is er steeds meer behoefte aan vrije tijd. Toch staan zorgtaken voor je naaste dit veelal in de weg. Alle regeltaken die erbij komen kijken vragen veel van je kostbare tijd. De hele zorg is voortdurend in beweging en wellicht merk je dit persoonlijk via vervelende discussies met de zorgaanbieder, zorginstelling, zorgverzekering of gemeente over waar je moet zijn of wat mogelijk is. Vaak voel je je niet gehoord en gezien. Ook krijg je steeds meer te maken met lange wachttijden terwijl je eigenlijk behoefte hebt aan direct hulp. Dit vraagt enorm veel energie. Wij helpen je met het kijken naar wat de mogelijkheden zijn. De keuze maak je zelf. 


Werkgevers krijgen steeds meer te maken met overbelaste medewerkers door de zorgtaken van hun naaste. Het blijkt uit meerdere onderzoeken dat 1 op de 5/6 werkende mantelzorger is en die heeft naast het werk nog maar amper vrije tijd voor zichzelf. Deze overbelasting uit zich steeds vaker in een burn-out of depressie. Stichting BCBrabant ondersteunt werkgevers door het geven van voorlichting en advies voor een goed mantelzorgbeleid. We zijn er om samen met de werkende mantelzorger te zoeken naar een balans tussen werk en mantelzorg voor hun naaste. 

 

BCBrabant vindt het belangrijk dat het geld voor de zorg en ondersteuning van kwetsbare mensen ook besteed wordt aan deze mensen. Gemeenten, zorgkantoren en overheid maken beleid voor het leveren van betaalbare goede zorg met aanvullende diensten.  Steeds meer krijgen we signalen dat een deel van het geld niet wordt besteed aan het verlenen van de nodige zorg en ondersteuning. Hiermee worden kwetsbare mensen en hun mantelzorger niet alleen gedupeerd, maar de gevolgen zorgen ervoor dat de zorg steeds duurder wordt en dat beleidsmakers moeten bezuinigen om de zorg betaalbaar te houden.   


We toetsen samen met je de zorgplannen of degene waarvoor je zorgt ook de hulp krijgt die beleidmakers hebben bepaald. Dit wordt gedaan door onze coördinator, die beschikt over actuele kennis van PGB’s en de wet en regelgeving van de zorgwet, WMO, jeugdwet en Wet Langdurige Zorg (Wlz).


Als je te maken krijgt met lange wachttijden en je hebt behoefte om deze periode te overbruggen en/of wil je leren om te gaan met de situatie, ben je van harte welkom om deel te nemen aan één van de gespreksgroepen. Het is gebleken dat het delen van ervaringen onder lotgenoten bijdraagt om een weg te vinden in je persoonlijke situatie.


Ben je op zoek naar handvatten om te leren om te gaan met jouw situatie, dan kijk eens naar het uitgebreide pakket van de workshops van de Tientjesacademie.


Ons werkgebied is Zuidoost en Midden Brabant. We werken op afspraak en hebben de mogelijkheid in de regio Eindhoven en de A2 gemeenten om in alle rust je situatie te bespreken. In de samenwerkende Kempengemeenten hebben we een eigen ruimte ’t Gelukswinkeltje’ in de Muzenval, Dijk 7 in Eersel,
Stichting BCBrabant


Heeft de ANBI-status


Kamer van Koophandel : 70340277

 

Rekeningnummer : NL92 RABO 0329 2113 82


Contactgegevens Stichting BCBrabant


Bezoekadres : De Muzenval,  Dijk 7, 5521AW Eersel

 

E-mail : info@bcbrabant.nl

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Typefouten voorbehouden.