Home

BLOCKCHAIN ORGANISEREN VAN

Geluk

Gezondheid

Welzijn

VOOR ELKAAR EN MET ELKAAR

Iedere Ma-Wo-Vr van 9.00 tot 12.00 uur inloop voor vragen over mantelzorg, jeugdzorg, ouderenzorg, uw huurwoning, informatie over gespreksgroepen of over de kennisbank in de Muzenval in Eersel

Een mens is pas gelukkig wanneer hij het geluk zelf wil en uitdenkt

BCBrabant, het eerste netwerk in Nederland op basis van blockchain organiseren en Blue Zone. Samen werken aan een klimaat waar business, cultuur en welzijn elkaar versterken. Stichting BCBrabant is de uitvoerende partij die zich bezig houdt met het versterken van de zelfredzaamheid en het verbeteren van de geleverde zorg. Op een actieve wijze organiseren ze gespreksgroepen, de Tientjesacademie en is er een kwaliteitsbureau voor mensen die vragen hebben over een plan van aanpak in de jeugdzorg en ouderenzorg. Ze verbinden bewonersinitiatieven en organisaties met hun doelgroep.

Daarnaast is er een kennisbank zodat mensen zich goed kunnen voorbereiden op een gesprek of gewoon op iets op te zoeken. Stichting BCBrabant is er voor de mensen die eerst zelf willen proberen om er op eigen kracht uit te komen.

Stichting BCBrabant is het voorveld voor de professionele hulpverlening.

 

Stichting BCBrabant is een organisatie die volledig draait op de kracht van sponsoren, donateurs en vrijwilligers.

Onze taak is uw vertrouwen in BCBrabant waar te maken. BCBrabant maakt zich sterk om van de Kempen een Blue Zone te maken. Een regio waar mensen zich gelukkig voelen, waar minder werkeloosheid is en sprake is van een gezonder en langer vitaal leven.

 

 

Waarom de verbinding business, cultuur en welzijn?

Wellicht weten veel mensen het niet maar deze punten zijn met elkaar verbonden. Arbeid, ontspanning en zorg maken onderdeel uit van een gelukkig leven. Iedereen heeft er behoefte aan; voor velen is het ideale plaatje onbereikbaar. BCBrabant is geen wereldverbeteraar, maar is wel bereid zich in te zetten om voor veel mensen verlichting te brengen.

 

Waarom Blue Zone de Kempen?

We hebben creativiteit, talent en lef nodig van iedereen om sociale ecosystemen te voeden en een positief leefklimaat te realiseren. De potentie van samenwerking tussen instanties en levendige gemeenschappen is hoog, echter daarvoor zal u aan de slag mee moeten. Minder armoede, meer banen voor arbeidsongeschikten en gezonder, gelukkiger en langer vitaal leven. Wat in de Blue Zones lukt, vijf plekken ter wereld waar mensen uitzonderlijk oud worden, kan ook in de Kempen. De huidige veranderingen bestaan uit kennis delen, ervaringen uitwisselen en de ander helpen. BCBrabant organiseert gelukspunten allen gebaseerd op business, cultuur en welzijn.

www.bluezonedekempen.nl

 

 

 

 

 

Stichting BCBrabant

 

Kamer van Koophandel : 70340277

Rekeningnummer : NL92 RABO 0329 2113 82

 

Hoofdsponsor Huis van Zelfredzaamheid

Contactgegevens

 

Bezoekadres : De Muzenval, Dijk 7, 5521AW Eersel

E-mail : info@bcbrabant.nl