Kwaliteitsbureau

Een goede zorg is een recht voor iedereen.

 

Het is algemeen bekend dat mensen zich goed voelen met het leveren en het krijgen van goede zorg. Belangrijk is dat men daarbij zich gehoord, gezien en erkend voelt. Wat BCBrabant doet is niets anders dan beide partijen op een onafhankelijke manier helpen met als doel dat de kwaliteit van de zorg op een goede en adequate manier wordt uitgvoerd. We kijken samen met u naar uw plan van aanpak cq behandelplan of het beoogde doel goed staat omschreven.

Door de samenwerking met Brabant Mantelzorgmakelaars beschikken we over een enorme kennisbank waarbij de kans groot is dat we uw vraag kunnen beantwoorden.

 

BCBrabant werkt met mensen die niet alleen ervaringsdekundigen zijn , maar ook nog eens beschikken over een professionele achtergrond. En als ze er zelf niet uitkomen kunnen ze terecht met mensen uit hun zeer groot netwerk. Een netwerk van specialisten. Met het kwaliteitsbureau ondersteunt BCBrabant iedereen die betrokken is met de zorg. Dit doen ze op een onafhankelijke manier. met mensen die weten hoe het voelt.

 

Heeft u vragen over:

  • Echtscheiding
  • Mantelzorg
  • Klachten over uw verhuurder
  • Zorgvragen
  • Jeugdzorg
  • Bezoekregeling gescheiden ouders
  • Bemiddeling met aanbieder (jeugd)zorg

Of klachten over de geleverde zorg?

 

U kunt bij ons terecht. Wij nemen dan contact op de de verantwoorlijkde mensen en kijken we naar mogelijke oplossingen.

U kunt ons bereiken via telefoon 0497-515997 en via e-mail info@bcbrabant.nl

Of kom op onze inloop op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Schrijf je in met je e-mailadres en blijf op de hoogte van Blue Zone de Kempen