Over BCB

Over Stichting BCBrabant

Basisgegevens

Stichting BCBrabant wil werken aan het langer thuis kunnen blijven wonen door de zelfredzaamheid te versterken en de samenredzaamheid te vergroten. Iedereen heeft er behoefte aan, maar niet voor iedereen is dit bereikbaar. De stichting zet zich in om verlichting te brengen aan kwetsbare mensen en aan de mensen, die een veilige plek nodig hebben waar ze hun verhaal kwijt kunnen, er mee leren om te gaan en waar ze adviezen kunnen krijgen. De stichting richt zich op regio Midden en Zuid-Oost Brabant. De stichting is op 19 december 2017 opgericht.


Statutaire vestigingsplaats: Valkenswaard

Rechtsvorm: Stichting (ANBI-status)

Postadres: Fluitekruidbeemd 52, 5551 HT Valkenswaard.

Bezoekadres: Dijk 7, 5521 AW Eersel (de Muzenval)

Tel. 040-2030301

E-mail: info@bcbrabant.nl

De inschrijving van de Stichting vond plaats in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 70340277.

Fiscaal nummer: 858.27.42.55


Doel

Volgens de statuten van de stichting is het doel:

- Het ondersteunen van kwetsbare mensen (eenzaamheid en armoede). Het helpen van alle kwetsbare mensen om ze langer thuis te laten wonen.

- Bieden van een veilige plek, zelfhulp ontwikkelen. Mensen hebben een veilige plek nodig waar ze hun verhaal kwijt kunnen, er mee leren om te gaan en waar ze adviezen kunnen krijgen. Het accent ligt hierbij op zelfredzaamheid, ervaring en kennis waardoor men anderen ook weer kan helpen.

- Het ondersteunen van mantelzorgers door het geven van advies.


Wat doen wij

- Vooral samenwerking opzoeken

- Voorlichting geven

- Kennis delen

- Gespreksgroepen organiseren


Visie

Opgroeien, leven, ouder worden. Allerlei zaken die zo gewoon lijken. Toch kan iemand hiermee worstelen of in een situatie terecht komen dat het niet meer zo gewoon is. Dat plan je vaak niet. Stichting BCBrabant werkt oplossingsgericht aan ondersteuning en interventie. Op individuele basis en collectief. We doen dit voor diegenen die eerst zelf willen werken aan hun problematiek, ongeacht afkomst, bagage en levensovertuiging, dichtbij en eenvoudig. Iemand kan bij ons binnenlopen of door een van onze (zorg)partners worden doorverwezen; of we treffen iemand op de vele plekken waar we aanwezig zijn, in de buurt, op die plekken waar mensen komen.

De stichting wil haar doel realiseren door het organiseren van een inloop waar mensen terecht kunnen met iedere vraag, het aanbieden van goede trainingen door gekwalificeerde trainers tegen scherpe prijzen en gesprekstafels met een programma dat de deelnemers helpt een stap verder te komen. 


Financiële verantwoording

Ten aanzien van de ontwikkeling van financiële middelen wordt de stichting BCBrabant ondersteund via giften (Kanjers), de netto opbrengst van B-success (www.b-success.nl) en bijdrage uit de opbrengst vanuit trainingen en workshops (10 - 25%) .


Door de stichting worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Het inzetten en realiseren van fondswerving
 • Het verkrijgen van subsidies
 • Het realiseren van inkomsten uit donaties.
 • Besteding van het vermogen.


De door de stichting verworven middelen uit bovenstaande activiteiten zullen worden gebruikt voor  het organiseren van activiteiten

Zie ons financieel jaarverslag.


Jaarverslagen

Hieronder treft u de jaarverslagen aan:

-


Bestuur en medewerkers

Het uitgangspunt van het bestuur is het streven naar goed toezicht, maximale verantwoording en transparantie. Stichting BCBrabant werkt met een code voor goed besturen. Stichting BCBrabant heeft een bestuurder en een kwartiermaker/coördinator.


Samenstelling

Het bestuur wordt gevormd door:


Marja Voorkamp - voorzitter


Marja (1959) is zelfstanding en onafhankelijk geaccrediteerd mantelzorgmakelaar en medeoprichter van Brabant Mantelzorgmakelaars. Daarnaast heeft ze een HBO HRM opleiding afgerond en heeft meerdere specialisaties op het gebied van NLP, systemisch werken en coachen, mediation en hypnotherapie. Marja was op 1 december 2014 betrokken bij een zwaar auto-ongeluk met als gevolg NAH en blijvend letsel aan haar hand, rug en nek. Met een nodige doorzettingsvermogen heeft ze zelfstandig aan haar eigen integratie gewerkt en heeft inmiddels cum laude de post HBO geaccrediteerd mantelzorgmakelaar, cliëntondersteuner en casemanager afgerond.   


Marja heeft jarenlang gewerkt achter de voordeur als bewonersondersteuner bij ingrijpende renovatieprojecten in geheel Noord Brabant en Gelderland. Daarnaast heeft ruim 4 jaar gewerkt als buurtbemiddelaar in de gemeente Eindhoven en Valkenswaard. Hierdoor heeft ze het nodige ervaring opgedaan wat er zich allemaal kan afspelen achter één voordeur.


Marja heeft haar licensie als NLP trainer™ in America gehaald bij de grondlegger van NLP Richard Bandler. Jarenlang heeft Marja trainingen en coaching werk verricht aan ondernemers en particulieren. De drive om het opzetten van een 'Huis van Zelfredzaamheid' is voortgekomen uit de signalen die ze ontving vanuit haar werkzaamheden.


Marja is gelukkig getrouwd en is moeder van een samengesteld gezin van 4 kinderen.


Nevenfuncties:

 • lid van het bestuur (secretaris) van de damessociëteit de Kempen


profiel: zie LinkedIn


Cor van Egdom - secretaris


Cor is gespecialiseerd in veiligheid en beveiliging en is vanaf mei 2000 als zelfstandig ondernemer actief onder de naam van Egdom Group.


Cor is een echte netwerker en zet zich in voor kwetsbare mensen. Zo heeft hij een voetbalteam opgezet voor ex-detineerden om hun te ondersteunen om te wennen in de huidige maatschappij. Via de Stichting Life Goals is Cor gecertificeerd Maatschappelijke Sport Coach. Die zich inzet om via sport kwetsbare doelgroepen laten bewegen maar ook essentiële kaders bijbrengen. Waar mogelijk ligt de scope op het bieden van perspectief


profiel: zie LinkedIn


Elly Dekkers - penningmeester


Elly is sinds maart 2010 eigenaar/Fiscaal Jurist bij Accombis Accountants|Adviseurs


profiel: zie LinkedIn


Mart van Diesen - kwartiermaker/coördinator/mantelzorgmakelaar/clientondersteuner


Mart (1960) is een echte doener, een aanjager en netwerker in hart en nieren, en tientallen jaren actief in het vrijwilligerswerk, verenigingswerk en het ondersteunen van burgerinitiatieven. Zo heeft hij tientallen concepten succesvol opgezet. Een aantal van deze concepten zijn:

 • Een fietsenbank in Den Bosch, mensen uit de wijk kunnen een fiets kopen in ruil voor uren vrijwilligerswerk in waar ze goed in zijn
 • Een vijfdaags voetbalkamp voor 250 kinderen die niet op vakantie kunnen gaan
 • Een inlooppunt voor vragen over geldzorgen, keuring UWV, jeugdzorg, welzijn in Den Bosch en Tilburg
 • Diverse gesprekgroepen in Den Bosch en Eindhoven 
 • Straatportiers: basisschoolkinderen worden betrokken bij de omgeving
 • Basisschooljudo: preventieve jeugdzorg door een pedagogisch goed onderlegde judoka samen te laten werken met een intern begeleider van een basisschool om de kinderen te helpen die het even moeilijk hebben
 • Het Oudernetwerk Brabant waar ouders leren te accepteren dat ze anderen niet kunnen veranderen, maar dat hun eigen gedrag het kind kan helpen


Mart is oprichter en jarenlang voorzitter van Stichting Gewoon Kracht geweest. Een stichting die burgerinitiatieven helpt om een stap verder te komen. Mart is ook oprichter van JouwAcademie een platvorm van professionele trainers en coaches en medeoprichter Brabant Mantelzorgmakelaars een netwerk van geaccrediteerde mantelzorgmakelaars.


Mart heeft als professional al meer dan 80 projecten succesvol onderhanden gehad. De meeste zijn projecten in de Volkshuisvesting. Complexe renovaties heeft hij onderhanden gehad. Mart heeft bij een landelijke benchmarking de volledige top 3 (gemiddeld 9.3) op het gebied van kwaliteit in handen gehad na een onafhankelijk onderzoek onder de bewoners bij renovatieprojecten. Uitspraken als betrokken, een luisterend oor, pakt door en doet wat hij zegt kwamen veelvoudig voor.   


Mart werkt sinds 1999 als zelfstandig ondernemer. 


profiel: zie LinkedIn


Beloningsbeleid

Het bestuur werkt volledig onbezoldigd. De kwartiermaker/coördinator is een zelfstandig ondernemer, beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en heeft meerdere opdrachtgevers. De maximale vergoeding bedraagt  € 65,- per uur. Verrekend wordt op basis van gewerkte uren per maand aan de hand van een urenstaat. In het financieel jaarverslag wordt een overzicht van deze kosten kenbaar gemaakt. Verder werkt de gehele organisatie met vrijwiliggers.


Inzet vrijwilligers

Stichting BCBrabant werkt indien mogelijk met wedekerigheid. Als we iemand helpen vragen we op basis van de talenten en kwaliteiten vrijwilligerswerk te leveren. Dit kan bij BCB of bij andere vrijwiliggersorganisaties. In onze ruimte kunnen mensen gebruik maken van gespreksgroepen die begeleid worden door vrijwiliggers. Vrijwiliggers worden ingezet bij de mensen die ondersteuning nodig hebben bij gesprekken bij oa het UVW, gemeente, hulpverlening en artsenbezoek. Voor de workshops en het geven van lezingen werken we met vrijwilligers.


Beloning inzet vrijwilligers

Het leveren van vrijwilligerswerk willen we aantrekkelijk maken door het aanbieden van deelname aan professionele workshops van onze partner JouwAcademie tegen hoge kortingen.


Samenwerking

Stichting BCBrabant zoekt zoveel mogelijk samenwerkingen op en maakt verbindigen. Zo bestaat de mogelijkheid om de ruimte te gebruiken voor gespreksgroepen. Met JouwAcademie, een platvorm van gekwalificeerde trainers is de samenwerking dat ze hun expertise gratis inzetten en een flinke korting geven aan de door stichting BCBrabant aangewezen vrijwiliggers. Als tegenprestatie mogen ze op de site staan van stiichting BCBrabant. Zo ook is de afspraak gemaakt met Brabant Mantelzorgmakelaars, een collectief van onafhankelijke mantelzorgmakelaars en cliëntondersteuners.


ANBI-status

Stichting BCBrabant heeft de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status van de belastingdienst. Een organisatie kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om de ANBI status te hebben en te behouden, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.