Stichting BCBrabant is opgericht door ervaringsdeskundigen die weten hoe het voelt en hebben besloten om met hun ervaringen en kennis anderen te helpen. Ze doen dit op de terreinen:

 • Wonen
 • Zorg
 • Welzijn
 • Financiën
 • Arbeid
 • Onderwijs


BCBrabant gaat de strijd aan tegen armoede, maken kwetsbare mensen weerbaarder en werken aan een goed mantelzorgbeleid.


Er is voor veel mensen een steeds ingewikkelder wordende maatschappij. Die invloed heeft op de kwaliteit van professionele hulpverlening en ondersteuning. Steeds meer mensen lukt het niet om hun situatie wonen, welzijn, zorg, financiën, onderwijs en arbeid in beeld te brengen en over te brengen. Dit maakt mensen steeds kwetsbaarder, met gevolgen als armoede, geen uitzicht op werk of een sociaal leven. Ze krijgen in veel gevallen financiële problemen waardoor ze nog verder in de put raken. Steeds meer mensen hebben geen vertrouwen meer in anderen. Vaak door zich niet gehoord of gezien te worden, maar ook omdat ze het gevoel hebben dat in hun eigen regie wordt ingebroken. Deze mensen gaan ofwel een voor hun uitputtende strijd aan of doen er alles aan om buiten beeld te geraken. BCBrabant gaat aan de slag met mensen die de eigen regie willen behouden. Wij zijn ervan overtuigd als iemand uit de omgeving hun ondersteuning wil zijn, ze zelf de huidige situatie kunnen doorbreken.  


Erkend goed doel

Stichting BCBrabant (Bijzonder Contact Brabant) heeft de ANBI status. Wij zijn volledig afhankelijk van giften. Als een stichting een ANBI is, zullen sommige donateurs makkelijker geven, want: Giften van donateurs aan ANBI’s tellen mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Hiervoor bestaat geen maximum. (NB. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen: donateurs moeten om voor 100% aftrek in aanmerking te komen ten minste 5 jaar achtereen ongeveer eenzelfde bedrag overmaken aan dezelfde organisatie.


BIJZONDER CONTACT BRABANT

Van maatje/mantelzorger naar cliëntondersteuner


Je kent het wel dat je door de ander niet wordt begrepen of niet wordt gehoord of gezien. Maar je wil zo graag op eigen kracht vooruit en het lukt alsmaar niet omdat je niet weet hoe je een gesprek moet voeren, hoe de ingewikkelde wet- en regelgeving in elkaar zit of simpelweg het voelt niet goed wat je hoort. Wij kunnen je helpen om uit de huidge situatie te komen. Dit doe je samen met steun van een maatje of je mantelzorger. Iemand die je kent en kunt vertrouwen. Heb je zo iemand niet, dan gaan we samen naar het vrijwilligerspunt in jouw gemeente om iemand te vinden die jouw maatje wordt.


Je krijgt van ons:

 • Een training die van jou een cliëntondersteuner maakt

Na voltooining van de training krijg je zonder verdere kosten:

 • Je kan terecht met je vragen bij een geaccrediteerd mantelzorgmakelaar/ cliëntondersteuner 
 • Toegang tot een uitgebreide database
 • Via een nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van veranderingen in de wet en regelgeving
 • 3x per jaar bijscholing en themaonderwerpen  


Mantelzorg is een zware last voor de werkende mantelzorger en werkgever


Er wordt steeds meer van je verwacht dat je mantelzorg levert voor je naaste. Op zich is daar niets mis mee, echter als je dit moet combineren met je werk kan het soms heel erg zwaar zijn. Je kan niet altijd zomaar weglopen van je werk en het legt enorm veel druk op je eigen leven. Een werkende mantelzorger heeft naast het verlenen van mantelzorg, ook nog eens werk, een eigen woning, gezin en een sociaal leven. Om hier een goede balans in te vinden wordt door velen als een onmogelijke taak ervaren. Maar ook werkgevers ondervinden veel hinder door het uitvallen van medewerkers door overbelasting. Lees hier verder

 

 • We geven voorlichting bij werkgevers aan werknemers over de combinatie werk met mantelzorg
 • We bieden de mogelijkheid om gratis de training van mantelzorger naar cliëntondersteuner te volgen
 • We delen mantelzorgmenu-placemats uit voor in de kantine 
 • We organiseren netwerkbijeenkomsten
 • We hebben een netwerk-app B-success
 • We ondersteunen werkgevers bij het opzetten en onderhouden van een goed mantelzorgbeleidStichting BCBrabant


Heeft de ANBI-status


Kamer van Koophandel : 70340277

 

Rekeningnummer : NL42 RABO 0329 2113 82


Contactgegevens Stichting BCBrabant


Bezoekadres : De Muzenval,  Dijk 7, 5521AW Eersel

 

E-mail : info@bcbrabant.nl


Telefoon coördinator Mart van Diesen: (06)41655416 of

Telefoon: 040-2030301 (Brabant Mantelzorgmakelaars) 


Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Typefouten voorbehouden.