Werk met Mantelzorg

BCBrabant gaat de strijd aan tegen armoede, maken kwetsbare mensen weerbaarder en werken aan een goed mantelzorgbeleid.

Stichting BCBrabant is opgericht door ervaringsdeskundigen die weten hoe het voelt en hebben besloten om met hun ervaringen en kennis anderen te helpen. Ze doen dit op de beleidsterreinen:

 • Wonen
 • Zorg
 • Welzijn
 • Financiën
 • Arbeid
 • Onderwijs

Er is voor veel mensen een steeds ingewikkelder wordende maatschappij. Die invloed heeft op de kwaliteit van professionele hulpverlening en ondersteuning. Steeds meer mensen lukt het niet om hun situatie wonen, welzijn, zorg, financiën, onderwijs en arbeid in beeld te brengen en over te brengen. Dit maakt mensen steeds kwetsbaarder, met gevolgen als armoede, geen uitzicht op werk of een sociaal leven. Ze krijgen in veel gevallen financiële problemen waardoor ze nog verder in de put raken. Steeds meer mensen hebben geen vertrouwen meer in anderen. Vaak door zich niet gehoord of gezien te worden, maar ook omdat ze het gevoel hebben dat in hun eigen regie wordt ingebroken. Deze mensen gaan ofwel een voor hun uitputtende strijd aan of doen er alles aan om buiten beeld te geraken. BCBrabant gaat aan de slag met mensen die de eigen regie willen behouden. Wij zijn ervan overtuigd als iemand wil en eventueel hulp uit de eigen omgeving, ze zelf de huidige situatie kunnen doorbreken.  

Erkend goed doel

Stichting BCBrabant (Bijzonder Contact Brabant) heeft de ANBI status. Wij zijn volledig afhankelijk van giften. Als een stichting een ANBI is, zullen sommige donateurs makkelijker geven, want: Giften van donateurs aan ANBI’s tellen mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Hiervoor bestaat geen maximum. (NB. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen: donateurs moeten om voor 100% aftrek in aanmerking te komen ten minste 5 jaar achtereen ongeveer eenzelfde bedrag overmaken aan dezelfde organisatie.

Neem zelf de regie en werk aan een gewenste situatie

Je kent het wel dat je door de ander niet wordt begrepen of niet wordt gehoord of gezien. Maar je wil zo graag op eigen kracht vooruit en het lukt alsmaar niet omdat je niet weet hoe je een gesprek moet voeren, hoe de ingewikkelde wet- en regelgeving in elkaar zit of simpelweg het voelt niet goed wat je hoort. Wij kunnen je helpen om uit de huidge situatie te komen. Dit doe je samen met steun van een maatje of je mantelzorger. Iemand die je kent en kunt vertrouwen. Heb je zo iemand niet, dan gaan we samen naar het vrijwilligerspunt in jouw gemeente om iemand te vinden die jouw maatje wordt.

Je krijgt van ons:

 • Gratis deelname NLP-café zorgvragers en mantelzorgers
 • Je kan terecht met je vragen bij een geaccrediteerd mantelzorgmakelaar/ cliëntondersteuner 
 • Toegang tot een uitgebreide database met vele links

Heb je alsnog ondersteuning nodig dan brengen we je in verbinding met een gecrediteerd mantelzorgmakelaar/ clientondersteuner. Deze professional wordt vergoed via de aanvullende zorgverzekering.

Mantelzorg is een zware last voor werkende en werkgever

Er wordt steeds meer van je verwacht dat je mantelzorg levert voor je naaste. Op zich is daar niets mis mee, echter als je dit moet combineren met je werk kan het soms heel erg zwaar zijn. Je kan niet altijd zomaar weglopen van je werk en het legt enorm veel druk op je eigen leven. Een werkende mantelzorger heeft naast het verlenen van mantelzorg, ook nog eens werk, een eigen woning, gezin en een sociaal leven. Om hier een goede balans in te vinden wordt door velen als een onmogelijke taak ervaren. Maar ook werkgevers ondervinden veel hinder door het uitvallen van medewerkers door overbelasting. Lees hier verder

Wat bieden we aan werkgevers en werknemers in de Kempen

We bieden gratis aan alle werkgevers in de regio het volgende aan:

 • Voorlichting bij werkgevers aan werknemers over de combinatie werk met mantelzorg
 • Deelname aan we workshops
 • Mantelzorgmenu-placemats voor in de kantine met tips  
 • Deelname gespreksgroepen voor zorgvragers en mantelzorgers

Financiële ondersteuning is nodig om het beleidsplan uit te kunnen voeren. Naast sponsoring via B-success willen we de sponsoren bedanken door ze erbij te betrekken via de volgende mogelijkheden.

 • Mogelijkheid zich te profileren als werkgever met een goed mantelzorgbeleid via een podcast serie werk met mantelzorg, waarbij werkgevers aan het woord komen
 • De mogelijkheid voor persoonlijke visuele ondersteuning met een specialist op het gebied van mantelzorg voor werknemers en werkgevers
 • Ondersteyuning werkgevers bij het opzetten en onderhouden van een goed mantelzorgbeleid

Door het aanbieden van deze mogelijkheden vergroten we de samenhorigheid tussen de ondernemers en de inwoners in de regio de Kempen.