Ons rekeningnummer is NL92 RABO 0329 2113 82 tnv Stichting BCBrabant. We gaan ervoor om werk met mantelzorg goed onder de aandacht te brengen en daarvoor is jouw financiele steun hard nodig. 


Stichting BCBrabant is een organisatie die volledig draait op de kracht van sponsoren, donateurs en vrijwilligers. Dankzij deze helden kunnen we het verschil maken door mensen handvatten te geven om de eigen zelfredzaamheid te vergroten met hulp uit de eigen omgeving en met steun van ervaren professionals.

 

De ANBI status helpt de stichting BCBrabant bij financiële ondersteuning. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting onder bepaalde voorwaarden van de belastingdienst. Meer info vind je op de site van de belastingdienst.  Iedere donatie is welkom. Structurele giften zijn belastingtechnisch heel aantrekkelijk.

Als een stichting een ANBI is, zullen sommige donateurs makkelijker geven, want: Giften van donateurs aan ANBI’s tellen mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Hiervoor bestaat geen maximum. (NB. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen: donateurs moeten om voor 100% aftrek in aanmerking te komen ten minste 5 jaar achtereen ongeveer eenzelfde bedrag overmaken aan dezelfde organisatie.


Voor elkaar en met elkaar werken aan een duurzame samenleving, waar ruimte is voor vrije tijd en werkgeluk naast mantelzorg. Doe mee en maak deel uit van het netwerk B-success. Deze app ondersteunt werkende mantelzorgers in het maken van verbindingen met andere werkende mantelzorgers. De ANBI-status ondersteunt in de kosten van deelname. Met deze app kun je een persoonlijk profiel aanmaken, anderen aanbevelen en anderen kunnen jou aanbevelen. Daarnaast kun je een zoekvraag stellen, maar ook direct een vraag stellen aan een andere deelnemer. BCBrabant heeft deze app laten maken voor werkende mantelzorgers zodat ze direct met de stichting in contact staan voor het beantwoorden van hun hulpvraag. In de agenda komen alle activiteiten te staan die een relatie hebben met werk met mantelzorg.   

Naam vandaag nog contact met ons op. Eén van onze ambassadeur neemt dan zo spoedig mogelijk contact op.

 
 
 
 
 
Brabant mantelzorg
Logo Muzenval

Wordt ambassadeur en help Stichting BCBrabant met hun missie