Mogelijkheden ondersteuning

Vanuit stichting Bijzonder Contact Brabant vinden we het belangrijk dat er goede ondersteuning is voor mantelzorgers en zorg voor zorgvragers. Een mantelzorgmakelaar wordt vergoed via de meeste zorgverzekeraars. Soms kan het zijn dat de inzet van een mantelzorgmakelaar niet wordt vergoed. Neem gerust met ons contact op zodat we samen met je kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Hieronder vindt je een greep van de mogelijkheden waarbij een mantelzorgmakelaar jou kan ondersteunen:

ZORG

 • Aanvragen indicatie WMO, Wlz ( bij het CIZ) of jeugdwet en hulp bij indicatie gesprek
 • Organiseren van zorg thuis
 • Respijtzorg en eersteliijns verblijf regelen
 • Zorgmogelijkheden en financieringsvorm (zorg in natura of PGB)
 • PGB regelen, administratie opstarten en totaal bedrag per maand budgetteren
 • Bemiddeling bij (spoed) opname
 • zorgaupair
 • Terminale zorg regelen
 • Invullen formulieren, en brieven en hulp bij lastige telefoongesprekken
 • Opstellen van bezwaarschriften
 • Contacten met instanties zoals CAK, SVB, CIZ, zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeente
 • Informatie over wijzigingen in wet- en regelgeving en voorzieningen
 • Aanvragen meerzorg en Extra Kosten Thuis
 • Herindicatie aanvragen
 • Klachten en bemiddeling
 • Opstellen van een persoonlijk zorgplan
 • Keuze van een zorgaanbieder

WONEN

 • Zoeken geschikte woonvorm
 • Mogelijkheden mantelzorgwoning
 • Hulp bij financiering en keuze woningaanpassing en hulpmiddelen
 • Scheiden van wonen en zorg; de financiële consequenties
 • Advies bij keuze langer thuis of verpleeghuis
 • Financiële consequenties van wijziging woonsituatie
 • Mogelijkheden huishoudelijke hulp
 • Invullen formulieren, brieven en telefoongesprekken
 • Opstellen van bezwaarschriften
 • Contacten met instanties en zorginstellingen
 • Informatie over wijzigingen in wet- en regelgeving en voorzieningen
   

WERK

 • Verlofmogelijkheden (wet en CAO)
 • Contacten met werkgever over afstemming van werk en zorgtaken
 • Ondersteuning bij gesprek met werkgever
 • Werkgever informeren over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
 • Informatie over uitkering en werk voor mensen met beperking (Participatie wet)
 • Hulp bij aanvraag Wajong, arbeidsvermogen

FINANCIËN

 • Oplossingenonderzoeken van financiële kwesties/problemen door ziekte en/of mantelzorg
 • Scheiden van wonen en zorg; de financiële consequenties
 • Mantelzorgkosten en belasting
 • Als mantelzorger betaald worden uit PGB
 • PGB, hoe kan ik zoveel mogelijk zorguren hieruit betalen
 • Mantelzorgvergoedingen
 • Aftrekbare ziektekosten belasting
 • Eigen bijdrage, mogelijkheden bij minder inkomen
 • Eigen bijdrage verschil Wmo en Wlz
 • Eigen bijdrage bij weinig zorguren
 • Eigen bijdrage, problemen met CAK
 • PGB, problemen met SVB
 • Kind met beperking; welke extra tegemoetkomingen zijn er

MANTELZORG

 • Hulp bij overbelasting door (werk) en mantelzorg
 • Mantelzorgvergoeding
 • Mantelzorg en uitkering
 • Mantelzorger betalen uit PGB
 • Mantelzorg en de zorgverzekering
 • Vervangende mantelzorg; de mogelijkheden
 • Lotgenoten contact voor mantelzorgers