Nieuwsgierige Gasten: in gesprek met Eric Rentmeester & Karin Rentmeester

Bij Nieuwsgierige Gasten spreken Thijs van de Schoot en Jim Retra wekelijks uitgesproken veranderaars met een eigen kijk op maatschappelijke uitdagingen. Ze voeren nieuwsgierig het gesprek met hun gasten om een open en objectief beeld te vormen. In de eerste reeds duiden zij het fenomeen ‘betekeniseconomie’. De wereld om ons heen verandert. Dagelijks zien we problemen zoals het klimaat, vluchtelingen en bullshitbanen. Op deze manier kunnen we niet verder. Voor velen van ons een spannende en onzekere tijd. Verandering moet komen, maar hoe?

In deze aflevering gaan we in gesprek met Erik & Karin Rentmeester over mentorhulp Oisterwijk. Gekscherend wordt Karin wel eens de regeltante van Oisterwijk genoemd, maar wij zien wel degelijk grote diversiteit aan vraagstukken en samenhangende oplossingen waar Karin en Erik mee zijn gemoeid. Ze willen zichzelf steeds blijven ontwikkelen om inwoners met een hulpvraag zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Luister de Podcast met daarin onder andere een aantal prachtige uiteenlopende voorbeelden van hulpvragen met creatieve oplossingen en een aantal hobbels die Karin en Eric zijn tegengekomen met het opstarten en doorontwikkelen van hun initiatieven.