Nieuwsgierige Gasten: In gesprek met Frank van der Zanden

Bij Nieuwsgierige Gasten spreken Thijs van de Schoot en Jim Retra wekelijks uitgesproken veranderaars met een eigen kijk op maatschappelijke uitdagingen. Ze voeren nieuwsgierig het gesprek met hun gasten om een open en objectief beeld te vormen. In de eerste reeds duiden zij het fenomeen ‘betekeniseconomie’. De wereld om ons heen verandert. Dagelijks zien we problemen zoals het klimaat, vluchtelingen en bullshitbanen. Op deze manier kunnen we niet verder. Voor velen van ons een spannende en onzekere tijd. Verandering moet komen, maar hoe?

Deze podcast gaat over Frank van der Zanden, Frank komt uit het bankwezen en noemt zichzelf verbinder en aanjager binnen de betekeniseconomie. Het verband hiertussen en Frank’s kijk op de betekeniseconomie komen uitdrukkelijk naar voren in deze podcast.