Nieuwsgierige Gasten: in gesprek met Jan Pelle

Bij Nieuwsgierige Gasten spreken Thijs van de Schoot en Jim Retra wekelijks uitgesproken veranderaars met een eigen kijk op maatschappelijke uitdagingen. Ze voeren nieuwsgierig het gesprek met hun gasten om een open en objectief beeld te vormen. In de eerste reeds duiden zij het fenomeen ‘betekeniseconomie’. De wereld om ons heen verandert. Dagelijks zien we problemen zoals het klimaat, vluchtelingen en bullshitbanen. Op deze manier kunnen we niet verder. Voor velen van ons een spannende en onzekere tijd. Verandering moet komen, maar hoe?

Ditmaal gaan we in gesprek met Jan Pelle, CEO van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Jan kan reflecteert op de bruikbaarheid van het begrip betekeniseconomie. Jan stelt voor om vanaf nu te spreken over zinvolle economie. Het is crusiaal om met elkaar in gesprek te gaan over wat zinvol handelen is.