Nieuwsgierige Gasten: in gesprek met Kees van den Bogaart & Suzanne van Hees

Bij Nieuwsgierige Gasten spreken Thijs van de Schoot en Jim Retra wekelijks uitgesproken veranderaars met een eigen kijk op maatschappelijke uitdagingen. Ze voeren nieuwsgierig het gesprek met hun gasten om een open en objectief beeld te vormen. In de eerste reeds duiden zij het fenomeen ‘betekeniseconomie’. De wereld om ons heen verandert. Dagelijks zien we problemen zoals het klimaat, vluchtelingen en bullshitbanen. Op deze manier kunnen we niet verder. Voor velen van ons een spannende en onzekere tijd. Verandering moet komen, maar hoe?

Kees van den Bogaart & Suzanne van Hees willen graag het negatieve imago van plastic verbeteren en zijn hierdoor gestart met hun initiatief Sparkling Plastic. Ze richten zich dan ook op het recyclen van plastic en dagen enthousiaste studenten uit om in hun beginnende werkplaats iets moois te creëren van recyclebaar plastic. Ook willen ze een plek bieden aan mensen die moeilijk aansluiting vinden bij de reguliere systemen waar ze vooral zichzelf kunnen en mogen zijn. Ze leren veel van andere sociaal ondernemers, maar er zijn nog een paar uitdagingen die ze moeten overwinnen. Luister vooral deze podcast als je meer te weten wil komen over dit mooie initiatief.