Nieuwsgierige Gasten: in gesprek met Mart van Diesen

Betekenis economie

Bij Nieuwsgierige Gasten spreken Thijs van de Schoot en Jim Retra wekelijks uitgesproken veranderaars met een eigen kijk op maatschappelijke uitdagingen. Ze voeren nieuwsgierig het gesprek met hun gasten om een open en objectief beeld te vormen. In de eerste reeds duiden zij het fenomeen ‘betekeniseconomie’. De wereld om ons heen verandert. Dagelijks zien we problemen zoals het klimaat, vluchtelingen en bullshitbanen. Op deze manier kunnen we niet verder. Voor velen van ons een spannende en onzekere tijd. Verandering moet komen, maar hoe?

In deze aflevering spreken we met Nieuwsgierige Gast Mart van Diesen. Mart is sociaal ondernemer en geeft inspirerende voorbeelden van de betekeniseconomie in de praktijk op het snijvlak met zorg en welzijn.