Wat kost mantelzorg

Invloed van de combinatie werk met mantelzorg in cijfers

Het blijkt uit meerdere onderzoeken dat 1 op de 4 werkende mantelzorger is en die heeft naast het werk nog maar amper vrije tijd voor zichzelf. In de zorg is dit zelfs 1 op de 3. Het verlenen van mantelzorg wordt door 50% ervaart als overbelasting en uit zich steeds vaker in een burn-out of depressie. Slechts 45% maakt het bespreekbaar op het werk en 50% is onbekend met de wettelijke verlofregelingen. Verder geeft landelijk onderzoek aan dat 59% onvoldoende vrije tijd heeft om mantelzorgtaken uit te voeren en 2/3 van de leidinggevenden heeft ‘verlofvrees’.

Wat kost een werkende mantelzorger voor een werkgever

Er zijn vele onderzoeken gedaan naar de kosten van een overbelaste werkende mantelzorger.  Als je de onderzoekresultaten op basis van een landelijk gemiddelde loslaat op een organisatie dan is dit schrikbarend hoog. Onderstaand voorbeeld geeft aan dat een goed mantelzorgbeleid niet alleen kosten kan besparen, maar ook goodwill onder de werknemers. 

Voorbeeld verzuim mantelzorgbeleid
  • Bedrijf: 200 medewerkers
  • Stel 58 is mantelzorger,29 zijn zwaarbelast
  • Verzuimpercentage 5% 
  • Gemiddeld jaarsalaris € 40.000 (5% = € 2000)
  • 29 (overbelast) x € 2000 = € 58.000 per jaar aan verzuimkosten door overbelasting mantelzorg
Wat doet stichting Bijzonder Contact Brabant

Op een actieve wijze zet BCBrabant zich in voor werkende mantelzorgers door:

  • Het geven van voorlichting aan werkende mantelzorgers
  • Het ondersteunen van werkgevers voor het realiseren van een goed mantelzorgbeleid
  • Werknemers leren we handvatten om de overbelasting zoveel mogelijk te minimaliseren
  • Het aanbieden van een digitaal netwerk B-success met vele opties